UA-97861084-1

درباره نویسنده

مجید رحمانی

زندگیم رنگ و بوی کامپیوتر به خودش گرفته و قسمت عمده ای از من وجودیم رو پوشش میده . چون طراحی وب نصفی از وجودم شده .

مقالات مرتبط

پاسخ دادن

پیاده سازی و اجرا: برنا ایده